POR FIN CHEGOU O INVERNO!!!

Mais vale tarde que nunca!!! Despois de facerse esperar, xa chegou o inverno. Por fin podemos ver esa manta blanca, coma terciopelo, bañando a nosa Serra.

Mas vale tarde que nunca!! Después de hacerse esperar, ya llego el invierno. Por fin podemos ver esa manta blanca, como terciopelo, bañando suavemente la sierra. 

E debaixo da neve, a Queiruga preparándose para florecer.- Este ano O Mel Sovoral de Queiruga vai ser una auténtica delicia.- Que siga nevando!!!!

Y debajo de la nivel, el Brezo preparándose para florecer.- Este año, la Miel Sovoral de Brezo va a ser una auténtica delicia.- Que siga nevando!!!!!

 

 

Lucía Afonso