- TIC - TAC - TIC - TAC - COMEZA A CONTA ATRÁS!!!!

Só quedan nove dias para abrir novamente

a Tenda Online Sovoral co mel da colleita 2015!!!!

Solo nueve días para abrir nuevamente

   la Tienda Online Sovoral con la miel de 2015!!!!    

Mel Ecolóxica Sovoral de Brezo

Mel Ecolóxica Sovoral de Brezo

   

Mais denso que outros anos, pero tamén moito mais concentrado debido as excelentes floracións das ericáceas na primavera, este ano presenta unha preciosa cor vermella acompañada dos matices florais tan característicos dos meles de alta montaña.

    Más densa que otros años pero también mucho mas concentrada debido a la excelente floración de la erica en primavera, este año presenta  preciosos tonos rojizos acompañados de los matices florales tan característicos de las mieles de alta montaña.

Xa vos contaremos novidades.....que son moitas....ata o Luns 7!!!

Ya os contaremos novedades.....que son muchas....hasta el Lunes 7!!!

Lucía Afonso